Om Kvernberget Vekst

Vi skal bidra til vekst og utvikling ved Kristiansund lufthavn Kvernberget.

Kvernberget vekst AS er et selskap eiet av næringsliv og kommuner i Kristiansund og i regionen Nordmøre. Vi skal bidra til en positiv utvikling av Kristiansund lufthavn Kvernberget, blant annet ved å være initiativtaker, koordinator og pådriver for ulike prosjekt og tiltak som støtter opp under selskapets formål. 

Kontakt oss

Det er KNN som står for den daglige administrasjonen av Kvernberget vekst. 

Kontaktperson: tlf. 71 57 02 80 - post@knn.no


Følg oss på Facebook
Kontakt oss på Messenger